VERDENS BLODGIVERDAG

I dag er det verdens blodgiverdag. Blod er for mange det som skal til for å overleve. Blod redder liv! Har du vurdert å bli blodgiver? Nedenfor finner du nyttig informasjon.

giblod.no

Hvem kan gi blod?

Hovedregelen er at alle friske mennesker mellom 18 og 60 år kan melde seg som blodgivere og eventuelt gi blod til fylte 70 år. Nye blodgivere kan aksepteres inntil 65 års alder etter vurdering av lege. Ved noen blodbanker kan man også fortsette etter 75 år, om de har lege som kan sjekke giveren.

Blodoverføring må ikke skade verken blodgiver eller mottaker. Derfor vurderer Blodbanken hver giver nøye. Når du skal gi blod fyller du ut et skjema for blodgivere om din helse og blir intervjuet av en bioingeniør, sykepleier eller lege.

Kontroll ved en blodgivning er ingen fullstendig helsesjekk, så dersom du pleier å gå til lege for kontroll av helsen din, bør du fortsette med det.

Vi må være sikre på at blodet ikke overfører infeksjonssykdommer. Ved hver giving blir du derfor spurt om du har vært i situasjoner med økt risiko for smitte, blant annet med HIV eller hepatitt.

I mange land forekommer infeksjonssykdommer som kan smitte med blod. Derfor er det også restriksjoner på føde- og oppvekststed.

I noen tilfeller kan det hende at en blodgiver må ha kortere eller lengre pauser med å gi blod. Dette kan du lese mer om i «Veileder for transfusjonstjenesten i Norge» (Se Retningslinjer / Dokumenter) 

 

Blodbankene følger disse lover og forskrifter:

  • Tilsynsloven
  • Spesialisthelsetjenesteloven
  • Legemiddelloven
  • Smittevernloven
  • Helsepersonelloven
  • Helseregisterloven
  • Pasientrettighetsloven
  • Biobankloven
  • Personopplysningsloven
  • Blodforskriften

KILDE: GIBLOD.NO: https://www.giblod.no/ÅGiBlod/Hvemkangiblod.aspx

BILDE: GIBLOD.NO

 

Liquid error (layout/theme line 154): Could not find asset snippets/turtle_vat_snippet.liquid