VÅRT ANSVAR Å TA VARE PÅ BARN I AKUTTE SITUASJONER

Hvordan oppleves det for barn når ambulansen kommer å henter en de er glad i, en foresatt eller søsken? Vi ønsker å dele denne saken fra sørlandet sykehus, like viktig for våre kollegaer i ambulansetjenesten!

 

Når ambulansetjenesten rykker ut på oppdrag vil det i mange tilfeller være til pasienter som har mindreårige barn eller søsken.

  • Barn er sårbare. De vet ikke alltid hvordan de skal oppfatte en akutt situasjon. De vet heller ikke hvem vi er eller hvorfor vi er der. Det er vår jobb å sørge for at barnet blir informert og ivaretatt – også etter at vi reiser til sykehuset med pasienten, sier Tom Helge Vik Tollefsrud.

Han er opplæringsleder for ambulansetjenesten ved Sørlandet sykehus og en av flere som kurser ambulansepersonell i å ta vare på barn som pårørende i akuttsituasjoner.

Ambulanseopplærer Tom Helge Vik Tollefsrud ved Sørlandet sykehus arbeider for at barn som pårørende i akuttsituasjoner skal få den informasjonen og oppfølgingen de trenger.

Barn og unge som opplever akutt sykdom eller et ulykkessted på nært hold vil ofte oppleve det dramatisk. Barn trenger da åpenhet, informasjon og oppfølging. Både av helsepersonell på stedet og av en nær voksen i etterkant av hendelsen.

Tollefsrud mener det krever bevisstgjøring blant ambulansepersonell for å integrere og bevare barneperspektivet når det skal handles raskt ved en akutt hendelse. Han mener noen ekstra minutter med fokus på å fortelle barnet om hva som har skjedd gir stor gevinst.

  • Ved å informere barnet kan vi forebygge traumer. Vi kan dempe frykt og vi kan trygge barn. Det er vår jobb å fortelle hva som skjer og at vi er der for å hjelpe for eksempel mamma eller pappa. Det er en viktig del av jobben vår å gjøre dette, sier Tollefsrud.

Akuttkortet
Tollefsrud benytter seg av akuttkortet i møte med barn som pårørende. Det spesialtilpassede kortet utviklet av BarnsBeste gir råd til hvordan voksne kan ivareta barn i akutte situasjoner.

  • Akuttkortet er til stor hjelp. Det er noe konkret vi kan gi til den eller de voksne som blir igjen med barn som har vært vitne til en akutt situasjon. Kortet gir oss anledning til å snakke med både voksne og barn om det som har skjedd og vil skje videre med pasienten. Kortet inneholder også kontaktinformasjon til sykehuset, slik at de involverte vet hvordan de kan komme i kontakt med sykehuset når situasjonen har roet seg, sier Tollefsrud.

Akuttkortet, som nå trykkes i ny layout, kan bestilles kostnadsfritt av ambulansetjenesten og andre prehospitale tjenester. Størrelsen på akuttkortet er 75x100mm og derfor lett å ha med seg i ambulanseuniformen.

 

KILDE: https://sshf.no/helsefaglig/kompetansetjenester/barnsbeste/aktuelle-saker/-vart-ansvar-a-ta-vare-pa-barn-i-akutte-situasjoner?fbclid=IwAR36TMhxBilaWk9YfgdoCSZxIZ5IOI6RILPNaIEf93_midvIXnDqZaqW4MA

FOTO: http://www.sshf.no

Liquid error (layout/theme line 154): Could not find asset snippets/turtle_vat_snippet.liquid