TILBAKETREKKER EPIPEN

På grunn av mulig feil ved utløsningsmekanismen, tilbakekaller MT-innehaver Meda flere produksjonspartier av EpiPen 150 og 300 mikrogram adrenalinpenner. Vi ber pasienter bytte på apotek.

Feilen som er bekreftet i to tilfeller utenfor Norden har tidligere medført tilbaketrekking av to produksjonspartier i Norge. Feilen kan imidlertid omfatte flere produksjonspartier.

De berørte EpiPennene har disse LOT-numrene og følgende utløpsdato:

 • EpiPen 300 mikrogram 5FA665E (enkeltpakning) 31.03.2017
 • EpiPen 300 mikrogram 5FA665D (dobbeltpakning) 31.03.2017
 • EpiPen Jr. 150 mikrogram 5ED824B (dobbeltpakning) 30.04.2017
 • EpiPen Jr. 150 mikrogram 5ED824AC (enkeltpakning) 30.04.2017
 • EpiPen Jr. 150 mikrogram 6ED117B (dobbeltpakning) 31.08.2017
 • EpiPen 300 mikrogram 6FA292B (enkeltpakning) 30.09.2017
 • EpiPen 300 mikrogram 6FA293B (dobbeltpakning) 30.09.2017
 • EpiPen 300 mikrogram 6FA293C (enkeltpakning) 30.09.2017

Disse partiene utgjør 10 500 penner.

Feil med utløsningsmekanismen

EpiPen (adrenalin autoinjektor) er en ferdigfylt penn med adrenalin som brukes til akutt behandling av alvorlige allergiske reaksjoner, kalt anafylaksi. Det er oppdaget feil med utløsningsmekanismen på noen få penner fra produksjonspartiene 5FA665E og 5FA665D. I en akuttsituasjon kan dette få alvorlige konsekvenser.

Produsenten har ikke funnet årsaken til feilen. De tilbakekaller derfor alle EpiPen produksjonspartier som er laget med komponenter fra samme parti av sprøytedeler, selv om de anser sannsynligheten for feil på sprøytene som lav.

Alle pakninger av de to partiene 5FA665E og 5FA665D med utløpsdato 31.03.2017 ble tilbakekalt 17. mars.

Alle gjenværende pakninger av følgende partier 5ED824B, 5ED824AC, 6ED117B, 6FA292B, 6FA293B og 6FA293C trekkes tilbake fra apotek, sykehusapotek, farmasøytiske avdelinger, sykehusposter og pasienter.

Disse produksjonspartiene ble distribuert første gang fra grossist i Norge i februar 2016.

Råd til pasienter

 • Har du en EpiPen merket med et av LOT-numrene nevnt ovenfor, bør du kontakte nærmeste apotek snarest for å returnere denne. Da vil du motta en ny EpiPen kostnadsfritt (gjelder til angitt utløpsdato).
 • Dessverre kan tilgangen på nye penner være begrenset. Dersom apoteket ikke har en ny penn, må du fortsette å ha med deg den nåværende pennen inntil det er mulig å skaffe ny.
 • LOT-nummer står både på autoinjektoren (se bilde ovenfor) og på pakningen.
 • Du har ingen grunn til å uroe deg hvis du allerede har brukt en EpiPen med et av LOT-numrene nevnt ovenfor, dersom autoinjektor har blitt utløst korrekt. Det er ikke funnet noe galt med legemidlet i sprøyten.

Råd til apotek

 • Det er iverksatt tilbakekalling av ovennevnte LOT-numre av EpiPen 150 og 300 mikrogram adrenalinpenner.
 • Apoteket skal levere ut ny tilsvarende pakning av EpiPen kostnadsfritt til pasienter som ønsker å bytte ut berørte LOT-nummer (gjelder til angitt utløpsdato), samt ta imot berørte penner.
 • EpiPen fra andre produksjonspartier er tilgjengelig fra produsent, men i begrenset mengde. Derfor bør apoteket kun utlevere én pakning per pasient.
 • Har ikke apoteket ny penn til erstatning for nåværende penn? Da må pasientene informeres om viktigheten av å fortsette å bringe med seg den nåværende pennen inntil det er mulig å skaffe ny.
 • Apoteket må forsikre seg om at ingen pasienter blir uten adrenalinpenn.

Råd til leger

 • Hjelp pasienten med å sjekke LOT-nummer.
 • EpiPen fra andre produksjonspartier er tilgjengelig på apotek, men i begrenset mengde.
 • Legen må forsikre seg om at pasienter har adrenalinpenn tilgjengelig.

 

KILDE: LEGEMIDDELVERKET.NO: https://legemiddelverket.no/nyheter/tilbaketrekking-av-epipen-150-og-300-mikrogram-adrenalinpenner-

BILDE: LEGEMIDDELVERKET.NO

Liquid error (layout/theme line 154): Could not find asset snippets/turtle_vat_snippet.liquid