SJEKKET DETTE I DET SISTE? DET ER DITT ANSVAR

Vet du hva du må sjekke på din hjertestarter? Visste du at det er ditt ansvar som eier av hjertestarteren og se til at den til enhver tid er klar til bruk?

Defibtech Lifeline AED

På bildet ser du utløpsdato for elektroder. Foto: 1Aid Norge

 

Vi i 1Aid Norge er veldig glade for at flere og flere går til anskaffelse av hjertestarter, men vet du egentlig hva det innebærer? Er det bare å kjøpe en defibrillator å henge den opp, ferdig med det? NEI, det er det ikke, under kan du få noen tips til hva du bør sjekke.

Bruk av hjertestarter ved hjertestans er sett på som livreddende førstehjelp. Det vil i utgangspunktet si at hvem som helst kan benytte seg av en slik maskin. Om man ønsker å skaffe seg hjertestarter stilles det alikevell noen krav til den som kjøper dette. Disse kravene finner man i rundskriv IS-5/2007 «Krav til bruk av defibrillator» utgitt av Sosial- og helsedirektoratet.

Enkelte selger hjertestartere med serviceavtaler, andre gjør ikke. Noen følger opp kundene i ettertid, men dessverre ikke alle. Det finnes flere forskjellige typer hjertestartere på markedet, og flere forskjellige typer avtaler. Som kjøper anbefaler vi at man undersøker litt før man går til innkjøp. Sammen med hjertestarteren du kjøper skal det følge en brukermanual, denne ligger til grunn for hvordan vedlikehold, evt. service og  sjekkrutiner man bør ha. En hjertestarter faller under forskrift om elektromedisinsk utstyr, og det er DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) som administrerer forskriften og er tilsynsmyndighet. I mai 2015 kom de med en oppfordring på sine hjemmesider, som vi i 1Aid Norge har gjengitt tidligere. Her ser du et utsnitt:

» Hjertestartere kan redde liv, men det forutsetter at hjertestarteren virker den dagen uhellet er ute. DSB er bekymret for manglende vedlikehold av hjertestartere og oppfordrer eiere til å bedre sine rutiner.

DSB har fått meldinger om manglende vedlikehold av hjertestartere, og går nå ut med følgende oppfordring:

– Gode rutiner for vedlikehold av hjertestartere kan redde liv. Alle som eier en hjertestarter bør derfor sette seg inn i bruksanvisningen og lage en rutine for å følge denne, slik at hjertestarteren fungerer den dagen man får bruk for den, sier senioringeniør Villy Rønneberg i DSB.

Både elektroder og batterier har begrenset levetid, og de må byttes ut før levetiden utløper. Tilbehøret er merket med utløpsdato. Bruksanvisningen beskriver hva som skal kontrolleres og byttes og ved hvilket intervall.

– Konsekvensene av manglende kontroll, batteri- og elektrodebytte kan være svært alvorlige, sier Rønneberg. »

I Rundskrivet beskrevet over står det bl.a skrevet:

» Reglene om elektromedisinsk utstyr tar sikte på at elektrisk utstyr skal virke tilfredsstillende og i tråd med dette regelverket, og at brukere av elektromedisinsk utstyr skal kunne bruke utstyret. Det innebærer at virksomhetene må ha rutiner for kontroll og vedlikehold, samt rutiner for opplæring i bruk av utstyret. «

Videre står det også

» Det er ikke faglig grunnlag for å pålegge plikt for virksomheter til å anskaffe defibrillator. Visse krav vil likevel påhvile denne type virksomheter dersom de anskaffer defibrillatorer til bruk på personer med akutt hjertestans. Det er krav om at virksomhetene skal planlegges og drives slik at ulykker og skader forebygges. Den ansvarlige må sørge for at driften tilrettelegges slik at de hensyn forskriften angir skal være tilfredsstillende ivaretatt. Dette innebærer at den som anskaffer defibrillatorer får ansvar for at eventuell bruk skjer i tråd med apparatets tiltenkte bruk og virkemåte…

Nødvendig opplæring må gis, helst årlig og praktiske øvelser bør inngå i opplæringen. »

Dette vil i korte trekk si at du som eier har ansvaret for å se til at din hjertestarter fungerer ihht brukermanualen. Sørg for å ha gode rutiner for sjekk av apparatet, sørg for at batteri og elektroder som er forbruksvare blir skiftet før utløpsdato, og ikke minst, sørg for at de ansatte på bedriften, foreningen, klubben eller laget er kjent med hvor hjertestarteren befinner seg, og at de har kjennskap til bruken gjennom kurs.

Ved spørsmål rundt dette temaet er du velkommen til å ta kontakt for en uforpliktende prat, så hjelper vi dere gjerne med å skape gode rutiner og vi holder gjerne deres hjertestarterkurs.

Om du vil lese hele rundskrivet for bruk av defibrillator, klikk HER

Ønsker du å lese oppfordringen fra DSB, klikk HER

 

 

 

 

Liquid error (layout/theme line 154): Could not find asset snippets/turtle_vat_snippet.liquid