REDNINGSDRAMA PÅ OLJETERMINAL

Innsatspersonellet har gjort en god jobb for å redde liv denne oktoberdagen! Som Dag-Rune Dale, tillitsvalgt på stureterminalen for Industri Energi sier, så har nok trening på førstehjelp og innsats gjort at ingen mistet livet!  1Aid Norge kan tilby utstyr, kurs og øvelse både innenfor førstehjelp, men også brann og redning. Under kan du lese hele saken fra E24.

DRAMATIKK: Bildet er tatt på Stureterminalen. (illustrasjonsfoto) BILDE: HELGE HANSEN, STATOIL

DRAMATIKK: Bildet er tatt på Stureterminalen. (illustrasjonsfoto) BILDE: HELGE HANSEN, STATOIL

Operatøren som trosset fare for å redde liv etter en livsfarlig gasslekkasje på oljeterminalen Sture gjorde en heltedåd, mener tillitsvalgt.

Det kunne ha gått liv på Stureterminalen i Øygarden den 12. oktober.

Bare tilfeldigheter bidro til at ingen fikk varige skader da fem personer ble utsatt for den farlige gassen hydrogensulfid, sier Statoil i en rapport onsdag.

Selskapet tar selvkritikk etter hendelsen og lover å lære av den, men skryter samtidig av innsatsen fra de skadde selv, som bidro til at ingen ble varig skadet.

Noe av årsaken til at ingen omkom i hendelsen, var heltemodig innsats fra de involverte selv, mener Dag-Rune Dale, tillitsvalgt på Stureterminalen for Industri Energi.

– Det er en bragd, sier Dale til E24.

– Det er slik vi mennesker er. Når en kollega ligger der i hjelpeløs tilstand tenker du kanskje ikke over det, men prøver å redde liv. Operatøren har utsatt seg for fare, men ved å gjøre det har han berget liv, sier han.

Tre besvimte

Gjennom de nøkterne beskrivelsene i Statoils rapport om hendelsen fortelles det et alvorlig drama som i verste fall kunne ha endt med dødsfall:

Rundt klokken 16.00 den 12. oktober går fem personer opp på toppen av det 14 meter høye betongtårnet på Sture for å sjekke en rist på toppen. Tårnet brukes til vannrensing.

De merker at det er ubehagelig og tungt å puste. Det er to operatører, en lærling og to elever på utplassering.

Operatørene skjønner umiddelbart faren og forstår at de må ned fra reaktoren.

Men den ene utplasseringseleven besvimer og faller bare noen sekunder etter at han har kommet opp.

De to operatørene drar ham bort fra avluftingen på reaktoren og holder hodet hans utfor kanten på reaktoren for at han skal få frisk luft.

Farlig gass

På dette tidspunktet er de fem eksponert for hydrogensulfid-konsentrasjoner på mellom 400 og 2.000 deler per million (ppm), ifølge Statoils rapport.

Selskapets maksgrense er på 10 ppm, og det er umiddelbar fare for liv og helse ved over 100 ppm, ifølge rapporten.

Ved eksponering for mellom 400 og 700 ppm hydrogensulfid blir man bevisstløs og dør på få minutter, og ved over 1.000 ppm slutter man å puste og besvimer etter bare ett åndedrag, ifølge rapporten.

Operatørene ber umiddelbart lærlingen og den andre eleven om å gå ned fra tårnet og stenge luften inn på reaktoren. Operatørene varsler også alarmsentralen.

Den ene operatøren går etter hvert ned leideren for å hente pusteluft, men besvimer på veien. Han faller tre til fire meter ned og blir liggende på øverste avsats i leideren før han etter hvert kommer til bevissthet, ifølge rapporten.

Blir hos eleven

Den andre operatøren blir igjen hos utplasseringseleven på toppen av tårnet for å gi førstehjelp og forhindre at han faller ned, tross risikoen for egen helse.

Etter kort tid besvimer også operatøren.

Noen minutter senere våkner han igjen. Operatøren oppdager da at eleven ikke puster, og utfører hjerte- og lungeredning.

Etter hvert kommer det to røykdykkere til toppen av tårnet, og operatøren kan gå ned fra reaktoren.

Men røykdykkerne går tom for luft, og må gå ned fra tårnet. Den skadde er urolig, og de sikrer ham med et tau som tilfeldigvis ligger der, for å unngå at han faller fra det høye tårnet.

Operatøren som har gått ned fra tårnet, går på eget initiativ opp igjen til eleven med medisinsk oksygen. Fire minutter senere kommer en tredje røykdykker opp og deler luft med operatøren med en såkalt «buddy-maske».

Flere røykdykkere

Nå kommer det to ambulanser, og tre røykdykkere fra brannvesenet går opp på reaktoren. Operatøren går ned, og blir tatt hånd om av sykepleier, mens en kran heiser eleven ned på båre. Alle de fem fraktes deretter til Haukeland Universitetssykehus, en med luftambulanse og fire med ambulanse.

Ifølge Statoil-rapporten er alle de involverte nå tilbake i sitt vanlige virke, uten varige skader.

– Det er ikke til å stikke under en stol at dette er en hendelse som går utenfor det vi har trent på. Når du får så mange skadde og du er en av dem selv, det er vanskelig å trene på slikt, sier Dale.

Har trent førstehjelp

Dale mener at mannskapets trening i førstehjelp og røykdykking bidrar til at ingen ble skadd i hendelsen.

– Det som gjør at det ikke går liv er at mannskapet på plassen er trent på både førstehjelp og redning. Innsatsen fra personellet som er på stedet er det som gjør at det ikke går liv, sier han.

Den tillitsvalgte er glad for at de involverte er tilbake i jobb, og at de får oppfølging fra Statoil. Han mener de involverte fortjener ros for innsatsen i den dramatiske hendelsen.

– I aller høyeste grad. Men hendelsen er tett på ennå. Det dramaet som utspilte seg den ettermiddagen må du ha vært en del av for å forstå. De trenger sikkert mer tid på å bearbeide det, sier han.

Statoil er takknemlig

– De involverte i hendelsen er blitt grundig fulgt opp, sier Statoil-talsmann Ole Anders Skauby til E24.

– Den innsatsen som ble gjort var av stor betydning for det utfallet vi fikk, og at dette gikk godt. Det er vi selvfølgelig takknemlige og glade for, at det ble gjort en innsats som sannsynligvis var med på å hindre et mer alvorlig utfall, sier han.

Flere fagforeninger er bekymret over en rekke hendelser i oljebransjen den siste tiden.

I tillegg til Statoils granskinger av enkelte hendelser gjennomfører også politiet og Petroleumstilsynet (Ptil) egne granskinger.

Dale håper at de ansattes innsats ikke blir glemt.

– Den bragden som ble gjort under de omstendighetene er helt unik. Derfor håper jeg at det er det som blir fokusert på i ettertid, når også politiet og Ptil konkluderer sine granskinger, sier han.

KILDE: http://www.e24.no: http://e24.no/energi/statoil/redningsdrama-paa-oljeterminal-det-er-en-bragd/23879485

BILDE: HELGE HANSEN, STATOIL

Liquid error (layout/theme line 154): Could not find asset snippets/turtle_vat_snippet.liquid