RASKEST I NORGE MED LIVSVIKTIG SLAGBEHANDLING

Hjerneinfarkt er en av årsakene til det vi kaller hjerneslag. Det vil si fullstendig blokkade av en blodåre i hjernen. Dette må behandles raskt, og her kan du lese om sykehuset Østfold, som er raskest i landet!

trombolyseteam-bredt-til-nett
Sykehuset Østfold ligger helt på topp i landet når det gjelder å gi raskt behandling ved hjerneinfarkt. Over 80 prosent av pasientene får trombolysebehandling innen 40 minutter.

Om lag 10 000 personer i Norge innlegges i sykehus med akutt hjerneslag hvert år. Hjerneslag oppstår ved en akutt svikt i blod og oksygentilførsel til et område av hjernen, som oftest forårsaket av en blodpropp i en blodåre i hjernen. Dette fører til et hjerneinfarkt.

Nye nasjonale kvalitetsindikatorer som nå er publisert av Helsedirektoratet, viser at Sykehuset Østfold kommer best ut i landet når det gjelder hvor mange pasienter med hjerneinfarkt som får trombolysebehandling (blodproppløsende medikament gitt intravenøst) innen 40 minutter etter innleggelse.

Hvert minutt teller

De nasjonale retningslinjene anbefaler at pasienter som er aktuelle for trombolyse bør utredes så raskt som mulig for å sikre tidligst mulig behandling.

  • Trombolysebehandling har størst effekt hvis det gis tidlig. Det viktigste er å sikre rask utredning straks pasienten ankommer sykehuset. De gode resultatene i Sykehuset Østfold skyldes en stor felles innsats, fra alle avdelinger som er involvert i behandlingen, sier Azhar Abbas, seksjonsoverlege i slagenheten.

Har fjernet tidstyvene

Norsk hjerneslagregister har definert at høy måloppnåelse for sykehusene er når minst 50 % av pasientene som trombolysebehandles starter behandlingen innen 40 minutter etter innleggelse. På landsbasis i 2015 fikk 59,4 prosent av alle pasienter med hjerneinfarkt trombolysebehandling innen 40 minutter etter innleggelse. Sykehuset Østfold ligger øverst på listen med 80,4 prosent.

  • Vi har jobbet systematisk med å lage prosedyrer som er formsydd vårt sykehus. Målet har vært å fjerne hver eneste tidstyv slik at vi kan gi rett behandling så raskt som mulig, og vi jobber hele tiden for å bli bedre. Vi har allerede mange pasienter som får behandling helt ned til 15-20 minutter etter innleggelse, sier Abbas.

Når ambulansepersonalet henter en pasient som har symptomer som kan tyde på hjerneslag, kjører de rett til sykehuset på Kalnes. Samtidig kontakter de sykehuset og den første trombolysealarmen går.

  • Da vet trombolyseteamet at de må være klare på kort varsel. Neste alarm går fem minutter før pasienten ankommer sykehuset, og da samles teamet i en egen CT-lab rett ved inngangsdøren i akuttmottaket, forklarer seksjonsoverlegen.

Godt planlagt

Trombolyseteamet består av nevrolog, radiolog, radiograf, trombolysesykepleier og personell fra laboratoriet. Når pasienten trilles inn, er hvert medlem i teamet drillet på hva de skal gjøre. Alt er planlagt i detalj. De har til og med øvd på hvor de skal stå i forhold til pasienten, slik at de ikke behøver å bruke unødig tid på å bevege seg rundt i rommet. Detaljerte CT-bilder av hjernen tas og det blir tatt blodprøver, og mens bildene studeres analyseres blodprøven på labben samtidig.

  • Har pasienten et hjerneinfarkt, gir vi trombolysebehandling med det samme. Deretter følges pasienten tett opp i slagenheten i sykehuset, sier Abbas.

Ring 113!

Seksjonsoverlegen presiserer at selv om målet er at så mange som mulig skal få behandling innen 40 minutter, kan trombolysebehandling gis opp til 4,5 timer etter at de første symptomene på hjerneslag melder seg. Ved enkelte tilfeller kan tromber fjernes ved trombefisking inntil 6-8 timer fra symptomstart. Dette gjøres ved Rikshospitalet, så i slike tilfeller må pasienten til Oslo.

  • Det viktigste er at alle er oppmerksomme dersom de selv eller noen de er sammen med får symptomer som tyder på hjerneslag. Da må de ringe 113 så raskt som mulig. Vi er heldige som har så korte avstander i fylket vårt slik at pasientene kommer raskt til sykehus, sier Abbas.

Symptomer

Kjenner DU symptomene på hjerneslag? Lær deg FAST-regelen!

Viktig kvalitetsmåling

  • Kvalitetsmåling i sykehusene er viktig for å kartlegge hva vi kan gjøre for å bli bedre, sier Helge Stene-Johansen, direktør fag og utvikling i Sykehuset Østfold. Nå er nye resultater for en rekke ulike behandlinger i alle norske sykehus publisert på helsenorge.no

Kvalitetsindikatorene tar for seg et bredt utvalg behandlinger som gis i sykehus. Resultatene innenfor alle fagområder gås nøye igjennom.
– Vi ser gjerne etter forbedringsområder, men vi må også kartlegge hva vi er gode på. Hva er årsaken til at vi lykkes så godt innen flere felt? Disse svarene kan vi bruke slik at de ulike avdelingene i sykehuset kan lære av hverandre, sier Stene-Johansen.

 

KILDE: SYKEHUSET-OSTFOLD.NO: https://sykehuset-ostfold.no/om-oss/nyheter/far-raskest-behandling

BILDE: Sykehuset Østfold

Liquid error (layout/theme line 154): Could not find asset snippets/turtle_vat_snippet.liquid