OFFENTLIG HJERTESTARTERREGISTER

1Aid Norge er svært glade for at det nå kommer på plass et nasjonalt og uavhengi hjertestarterregister, som driftes av det offentlige! Dette vil være til hjelp for landets AMK sentraler, noe som vil komme pasienten til gode.

Defibtech Lifeline View ML

Defibtech Lifeline View ML

Helse- og omsorgsdepartementet har besluttet at det skal opprettes et hjertestarterregister (AED register) i offentlig regi. Helsedirektoratet ga høsten 2015 Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) oppdraget med å opprette et nasjonalt register.

Rutiner for vedlikehold
Registerert opprettes primært for bruk i landets AMK-sentraler, som ved hjelp av registeret vil kunne koordinere bruken av tilgjengelige hjertestartere sammen med den ordinære utkallingen av ambulanser, vaktleder, akutthjelpere og andre.

Hjertestarterregisteret kan bidra til å rette søkelyset på private og offentlig eide hjertestartere og få på plass gode rutiner for funksjonskontroll og vedlikehold.

Prosjektleder Siw Osmundsen

Prosjektleder Siw Osmundsen

All informasjon om det offentlige registeret vil sendes ut fra NAKOS.

KILDE: https://www.nakos.no

BILDE: http://www.nakos.no

Liquid error (layout/theme line 154): Could not find asset snippets/turtle_vat_snippet.liquid