NY NORSK STUDIE OM FØRSTEHJELP

Her får vi belyst spesielt to faktorer vi er veldig opptatt av i 1Aid Norge! FRIE LUFTVEIER og HINDRE NEDKJØLING!

En ny studie fra Finnmark og Troms ser på førstehjelpen som blir gitt av de forbipasserende som kommer til et skadested før ambulansepersonellet.

– Vi så at majoriteten av traumepasienter fikk god førstehjelp, men det er fortsatt rom for forbedringer, sier førsteforfatter Håkon Kvåle Bakke ved Helgelandssykehuset.

Flest trafikkulykker
330 traumepasienter ble inkludert i studien som er publisert i Acta Anaesthesiologica Scandinavica. De fleste ulykkene i studien var trafikkulykker.

Ambulansepersonellet som kom først til stedet registrerte hva som var gjort av førstehjelp før de kom, og også opplysninger om hvem som hadde utført førstehjelpen.

76 prosent av de som trengte frie luftveier hadde fått denne førstehjelpen utført på korrekt måte.

– Det er et et godt resultat, men dette er så viktig at jeg skulle ønske andelen var enda høyere, sier Bakke.

For få unngikk nedkjøling
81 prosent av de som hadde behov for å få stoppet en blødning, hadde fått utført dette korrekt. Dette mener Bakke er et tilfredsstillende antall.

– Når det gjelder nedkjøling er ikke resultatene like gode. Hele 204 pasienter var utsatt for nedkjøling, og hos 62 prosent av dem var det gjort tiltak for å unngå dette– denne andelen burde vært høyere, sier Bakke.

Viktig tiltak
Han påpeker at det kan være lett å glemme å forebygge nedkjøling når man blir stresset.

– Men forskning har tydet på at det er større dødelighet hos de som kommer inn med blødninger og samtidig er nedkjølt, så dette er et viktig moment, sier han.

Helsepersonell ga ikke bedre førstehjelp
Studien viser at hele 30 prosent av de forbipasserende som ga førstehjelp var helsepersonell.

– Dette er nok blant annet fordi noen av ulykkene var fallulykker, der hjemmesykepleier fant pasienten. Det er imidlertid interessant å se at vi ikke finner noen forskjell i kvaliteten på den førstehjelpen som i snitt blir gitt av helsepersonell og den som gis av folk flest, sier Bakke.

Må være oppdatert
Han mener derfor det er viktig at helsepersonell holder seg oppdatert på førstehjelp.

– De kommer oftere i situasjoner der de har bruk for førstehjelp enn andre, selv om de ikke jobber med akuttbehandling av pasienter. Det er mulig at en del helsepersonell tror de har gode kunnskaper, og derfor ikke holder seg oppdatert med kurs i førstehjelp, sier han.

Kurs hjelper
35 prosent av de forbipasserende som utførte førstehjelp hadde noe trening i dette.

– De som hadde hatt noe førstehjelpstrening ga bedre førstehjelp enn de andre. Dette tyder på at trening har noe for seg, selv om studien ikke har undersøkt om overlevelsen var bedre, sier Bakke.

 

KILDE: DAGENS MEDISIN: http://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/06/26/helsepersonell-gir-ikke-bedre-forstehjelp-enn-andre/

BILDE: COLOURBOX

Liquid error (layout/theme line 154): Could not find asset snippets/turtle_vat_snippet.liquid