HVILKEN EFFEKT HAR OPPLÆRING i FØRSTEHJELP?

Kunnskapssenteret_logo

Kunnskapssenteret skal oppsummere forskning på effekten av førstehjelpsopplæring på skoler, arbeidsplasser, frivillige organisasjoner og idrettslag.

Årlig skades om lag 10 % av befolkningen i Norge som resultat av ulykke, vold eller selvpåført skade. Av disse er 100 000 så alvorlig skadet at de trenger behandling i sykehus. Basert på ulike kilder kan man anta at det årlig er mellom 2 500 og 3 000 som uventet får hjertestans utenfor sykehus.

– De første som ankommer etter en slik hendelse, og som må igangsette varsling og førstehjelp, er i de fleste tilfeller personer som ikke har profesjonell bakgrunn i akutt medisinsk behandling, sier prosjektleder og seniorrådgiver Hilde Strømme ved Kunnskapssenteret.

Doblet overlevelse

Flere studier viser at sjansen for overlevelse ved hjertestans øker dersom hjerte-lunge-redning (HLR) gis av de første som kommer til skadestedet. En registerstudie fra Sverige rapporterer at overlevelse etter en måned nærmest doblet seg mellom 1992 og 2009. En viktig grunn til dette var en markant økning av HRL utført av de som kom tidlig til skadestedet. Forfatterne av den svenske studien mener at denne økningen er et resultat av masseopplæring i HLR i Sverige.

Ivareta trygghet

Akuttutvalget i Helse- og omsorgsdepartementet har bedt Kunnskapssenteret om en oppsummering av eksisterende forskning om effekt av opplæring i førstehjelp. Oppsummeringen skal bli en del av kunnskapsgrunnlaget for en offentlig utredning (NOU) om et helhetlig system som skal ivareta befolkningens behov for trygghet ved akutt sykdom og skade.

Oppsummeringen skal være ferdig i løpet av høsten 2015.

Liquid error (layout/theme line 154): Could not find asset snippets/turtle_vat_snippet.liquid