HVILE ETTER HJERNERYSTELSE?

Å hvile i fem dager gir ikke raskere bedring enn gradvis å gjenoppta normale aktiviteter etter hjernerystelse.

T-15-0466-01-MN

Det er vanlig å anbefale hvile til pasienter som har hatt hjernerystelse, men har det egentlig effekt? I en studie som nylig ble publisert i tidsskriftet Pediatrics, undersøkte man hva som er best: hvile i flere dager eller gradvis gjenopptakelse av vanlige aktiviteter (1).

Pasientene var fra 11 til 22 år gamle og var alle blitt behandlet ved et akuttmottak pga. hjernerystelse i løpet av siste døgn. Av 88 pasienter som fullførte hele studien, var 45 randomisert til hvile i fem dager og 43 til hvile i én til to dager og deretter grad-vis gjenopptakelse av normale aktiviteter. Pasientene førte dagbok med registrering av fysisk aktivitet, mental aktivitet og symptomer.

Det var ingen signifikante forskjeller mellom gruppene ved nevrokognitive tester og balansetester tre og ti dager etter skaden. Pasientene som fikk hvile i fem dager, rapporterte signifikant mer daglige symptomer, og det tok lengre tid før symptomene gikk over, enn gruppen som ble anbefalt gradvis å gjenoppta aktiviteter.

– Studiens viktigste funn er at den praksis vi har ved de fleste sykehus i landet, dvs. et par dagers hvile og deretter en gradvis mobilisering, styrt av pasienten selv, virker trygt og fornuftig, sier Ola-Lars Hammer, som er seksjonsoverlege ved Skadekirurgisk legevakt, Akershus universitetssykehus.

– Det er fristende å tro at å anbefale flere hviledager kan bidra til økt sykeliggjøring av pasienter med en ukomplisert skade, sier Hammer.

 

KILDE: TIDSKRIFTET.NO: http://tidsskriftet.no/article/3344130

BILDE: Science Photo Library

Liquid error (layout/theme line 154): Could not find asset snippets/turtle_vat_snippet.liquid