HJERNESLAG: TIDEN HELT AVGJØRENDE!

1Aid Norge er svært opptatt av å formidle disse viktige fakta rundt hjerneslag! Vi prater om dette på våre kurs! Ved et hvert tegn på hjerneslag ring umiddelbart 1-1-3, la helsepersonellet som besvarer telefonen veilede videre, å sørge for at den som er rammet få den rette hjelpen. Les mer i denne artikkelen fra NRK.

FOTO: SIW MARIANN STRØMBECK / NRK

FOTO: SIW MARIANN STRØMBECK / NRK

– Får du hjerneslag har du dårlig tid

Dersom du rammes av hjerneslag risikerer du å miste to millioner hjerneceller hvert minutt. Får du ikke behandling innen 4,5 timer, er risikoen for invaliditet og uførhet stor.

Hvert år rammes om lag 15.000 nordmenn av sykdommen. Svært mange oppsøker lege for sent. Det kan bli en kostbær affære, både personlig og sett fra et samfunnsperspektiv.

– Hjerneslag er en av de aller dyreste sykdommene vi har, og koster samfunnet enorme summer. Foruten å være den vanligste årsak til invaliditet og uførhet, er det også den nest hyppigste årsak til innleggelse på sykehjem, sier overlege og leder av Norsk nevrologisk forening, Anne Hege Aamodt.

Overlege og leder av Norsk nevrologisk forening, Anne Hege Aamodt. FOTO: EIRIK PESSL-KLEIVEN / NRK

Overlege og leder av Norsk nevrologisk forening, Anne Hege Aamodt. FOTO: EIRIK PESSL-KLEIVEN / NRK

Koster ti milliarder årlig

De årlige kostnadene ved hjerneslag er beregnet til ti milliarder kroner. Da er også rehabiliteringskostnadene tatt med. Beregningen er basert på tall fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag samt svenske beregninger.

– Denne sykdommen er ekstremt tidsavhengig. Bare i løpet av de første timene har du tapt mesteparten av effekten som behandling kan gi. Derfor haster det, sier Anne Hege Aamodt.

Dette skal du gjøre ved mistanke om hjerneslag. FAST-regelen er en enkel huskeliste

  • F (fjes). Ansiktslammelse, skjevt smil, hengende munnvik. Sjekk om personen kan smile eller le.
  • (arm). Lammelse i arm, kan ikke holde armen løftet. Be personen om å løfte begge hendene.
  • S (språk). Uklar tale, problemer med å finne riktig ord. Be personen si en enkel sammenhengende setning som «sola skinner i dag».
  • T (tid). Hvert sekund teller. Ring 113 umiddelbart.

Kilde: Helsenorge.no

Slagambulanse med CT

Ifølge tall fra Folkehelseinstituttet er hjerneslag en av de vanligste dødsårsakene i Norge. Bare hjerteinfarkt og Alzheimer tok flere liv enn hjerneslag i 2013.

I Østfold har en spesialutstyrt ambulanse deltatt i et forsøksprosjekt hvor pasienter har fått tilbud om CT-skanning av hodet før de kommer til sykehus. Slagambulansen er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk Luftambulanse, Rikshospitalet og Sykehuset Østfold. På sikt er tanken at luftambulansens legehelikoptre kan få på plass tilsvarende utstyr.

– For å kunne gi den beste behandlingen er det viktig å avklare om det er blødning eller infarkt før du gir pasienten medisin. Det jobbes også med å ta dette utstyret i bruk i legehelikopter, sier Anne Hege Aamodt.

 

Les hele saken HER

 

KILDE: NRK.NO: http://www.nrk.no/norge/_-far-du-hjerneslag-har-du-darlig-tid-1.12794068

FOTO: SIW MARIANN STRØMBECK / NRK

Liquid error (layout/theme line 154): Could not find asset snippets/turtle_vat_snippet.liquid