FUNGERER DIN HJERTESTARTER?

DSB kommer med en veldig viktig oppfordring til eiere av hjertestartere! Vi i 1Aid Norge har gode systemer for internkontroll og oppfølging, samt opplæring i bruk av deres hjertestarter!

image003

Hjertestartere kan redde liv, men det forutsetter at hjertestarteren virker den dagen uhellet er ute. DSB er bekymret for manglende vedlikehold av hjertestartere og oppfordrer eiere til å bedre sine rutiner.

Hjertestartere fins i stadig større grad på mange offentlige steder som flyplasser, kjøpesentra, idrettsanlegg osv. Hjertestartere skal kontrolleres og vedlikeholdes jevnlig. Den som eier hjertestarteren, har ansvaret for at dette gjøres.

DSB har fått meldinger om manglende vedlikehold av hjertestartere, og går nå ut med følgende oppfordring:

– Gode rutiner for vedlikehold av hjertestartere kan redde liv. Alle som eier en hjertestarter bør derfor sette seg inn i bruksanvisningen og lage en rutine for å følge denne, slik at hjertestarteren fungerer den dagen man får bruk for den, sier senioringeniør Villy Rønneberg i DSB.

Både elektroder og batterier har begrenset levetid, og de må byttes ut før levetiden utløper. Tilbehøret er merket med utløpsdato. Bruksanvisningen beskriver hva som skal kontrolleres og byttes og ved hvilket intervall.

– Konsekvensene av manglende kontroll, batteri- og elektrodebytte kan være svært alvorlige, sier Rønneberg.

Hvis hjertestarteren ikke har virket som den skulle, eller om det har oppstått et problem med produktet, oppfordrer DSB eiere av hjertestartere til alltid å kontakte produsent eller leverandør. Produsentene har en plikt til å gjøre sine undersøkelser ved uønskede hendelser og har dessuten en meldeplikt til myndighetene.

KILDE: DSB.NO: http://dsb.no/en/Ansvarsomrader/EL-sikkerhet/Aktuelt-elsikkerhet/Mangelfullt-vedlikehold-av-hjertestartere/

 

førstehjelpskurs, førstehjelpskurs Akershus, Hjertestarterkurs, hjertestartere, redd liv, førstehjelpskurs for bedrift. 

Liquid error (layout/theme line 154): Could not find asset snippets/turtle_vat_snippet.liquid