FORESLÅR 10 MILLIONER TIL INFO OM HJERNESLAG

I revidert nasjonalbudsjett har regjeringen foreslått å bevilge 10 millioner kroner til en informasjonskampanje mot hjerneslag.

«Dette er vi veldig glade for! Hjerneslag rammer nesten 16.000 personer hvert år. Av disse er det flere som ikke overlever, det er mange som ikke kommer tilbake til det normale livet igjen. På våre kurs er vi veldig opptatt av å formidle viktigheten av å kjenne symptomer for så å ringe umiddelbart, så dette er et godt tiltak» sier Bjørn-Tore Løvtangen i 1Aid Norge.

Helseminister: Bent Høie

Helseminister: Bent Høie

Informasjonskampanjen skal øke kunnskapen om risiko og symptomer på hjerneslag i befolkningen, slik at flere settes i stand til å redde liv.

– Ofte er det pårørende eller mannen i gata som er nærmest når noen rammes av hjerneslag, og da er det viktig at de kjenner til symptomene slik at de ringer 113. Vi har god slagbehandling i Norge, men det er avgjørende at personen kommer raskt til sykehus for å få blodproppløsende medisin, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Årlig rammes rundt 15 000 personer av hjerneslag i Norge.  Sykdommen er den tredje hyppigste dødsårsaken i landet, og den hyppigste årsaken til alvorlig funksjonshemming. Lammelser i ansikt og ben, kombinert med talevansker er vanlige symptomer på slag. Helseministeren mener at en nasjonal informasjonskampanje vil ha en ønsket effekt.

– Vi vet at opplysningskampanjer om risiko og symptomer virker. De har for eksempel hatt god effekt av kampanjer de har kjørt i Helse Vest, og studier fra England viser gode resultater. Nå vil vi nå ut til langt flere nordmenn med å gå ut nasjonalt med et felles budskap, sier Høie.

Det er Helsedirektoratet som får i oppdrag å utarbeide kampanjen.

KILDE: REGJERINGEN.NO: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-foreslar-10-millioner-til-infokampanje-om-hjerneslag/id2500184/

BILDE: http://martekristiansen.blogg.no/1457546222_jeg_sendte_brev_til_b.html

Liquid error (layout/theme line 154): Could not find asset snippets/turtle_vat_snippet.liquid