FALL VANLIGSTE ARBEIDSULYKKE

Fallulykke var den vanligste rapporterte arbeidsulykken til NAV i 2015, dette kan igjen føre til forskjellige typer skader, og i værstefall døden. Hvordan skal disse skadene behandles? Hvilke skader kan oppstå på din arbeidsplass? Har dere gjennomført kurs eller øvelse?

BILDE: Karoline Kathrine Åbyholm, NSO

BILDE: Karoline Kathrine Åbyholm, NSO

Saken hentet fra NSO.NO:

I fjor hadde 40 arbeidsulykker dødelig utfall, i følge tall fra SSB.

Fall er den typen arbeidsulykke som oftest blir rapportert til NAV, fulgt av det å bli truffet av én eller flere gjenstander. Av 24 000 arbeidsulykker i 2015 medførte 45 prosent fravær på fire dager eller mer. 40 arbeidsulykker hadde dødelig utfall, viser nye tall fra SSB.

Grunnlaget for tallene er arbeidsulykker som er rapportert til NAV i 2015.

Vanligste ulykker

«Fall» er den typen arbeidsulykke som oftest rapporteres. Deretter kommer «støt/treff av gjenstand», etterfulgt av det å bli «stukket av skarp gjenstand».
I industri var det «treff av gjenstand» som oftest ble rapportert, mens om lag like mange rapporterte å ha falt eller blitt stukket av skarp gjenstand.

 

Næringer som var mest utsatt

I 2015 var det fem næringsgrupper som per 1.000 ansatte hadde mer enn 5,5 arbeidsulykker som ga fravær på fire dager eller mer, såkalt langvarig fravær:

  • elektrisitet, vann og renovasjon
  • jordbruk, skogbruk og fiske
  • transport og lagring
  • bygge- og anleggsvirksomhet
  • industri

For alle næringer sett under ett ble det rapportert 3,9 ulykker som ga langvarig fravær per 1.000 ansatte i 2015.

Nedgang i dødsulykker

Med 40 dødsulykker representerer tilsynsmyndighetenes 2015-rapportering det laveste tallet for perioden tilbake til år 2000. I 2006 ble det rapportert 42 dødsulykker, og 47 i 2012.

Av dem som omkom på jobb i 2015, var 38 menn og 2 kvinner.

KILDE: NSO.NO: http://nso.no/fall-vanligste-arbeidsulykken/

BILDE: Karoline Kathrine Åbyholm

Liquid error (layout/theme line 154): Could not find asset snippets/turtle_vat_snippet.liquid