FÆRRE AMBULANSER PÅ NORSKE VEIER!

Vil dette sette liv i fare? Ambulanseberedskap vil alltid være gjenstand for diskusjon, og vi mener det er viktig å lytte til varsel fra de som jobber på ambulansene rundt om i landet! Samtidig er det viktig at de som ringer 1-1-3 er klar over at det er systemer som prioriterer de viktigste ambulanseoppdragene. Det er også viktig å poengtere at kompetansen til de ansatte på norske ambulanser er god! Men så lenge responstidene blir lengre, da krever det kanskje også mer av førstehjelperen, da man vil måtte stå lenger med en syke/skadde. Derfor anbefaler vi alle å gå på førstehjelpskurs!

Ambulanse under utrykning! Foto: Jose Carlos Pessoa Figueiredo

Ambulanse under utrykning! Foto: Jose Carlos Pessoa Figueiredo

Saken under er hentet fra VG:

Siden 2002 har antall ambulanser på norske veier sunket med 69 biler. Samtidig har oppdragsmengden økt med 42 prosent.

– Som tidligere ambulansearbeider vet jeg hva tid betyr i akutte situasjoner. Hvert minutt teller. Jeg har snakket med flere ambulansearbeidere som syntes dette er horribelt. Det setter pasientenes liv i fare, sier Sigurd Berger.

Han har vært ambulansearbeider i Vestfold i 30 år. Nylig ble det bestemt at en av to døgnambulanser skal legges ned på nattetid i Horten kommune, for å spare penger. Kommer det flere enn ett oppdrag på denne tiden, må det sendes en bil fra Tønsberg – 14 minutter unna.

Flere oppdrag

Kommunen er et godt eksempel på tilstanden man ser flere steder i landet, sier leder for Ambulanseforbundet i Delta, Ola Yttre.

– Ambulansetjenesten blir stadig viktigere. Likevel kuttes det i antall biler landet rundt, sier Yttre.

Tallenes tale er klar:

• Antallet oppdrag øker. Oppdragsmengden i alle helseregionene har økt med minst ti prosent bare de siste fire årene.

• I 2002 var antall oppdrag 458.000, mens i 2014 hadde det økt til 665.000, viser tall fra SSB, som Ambulanseforum omtalte først. Det tilsvarer en økning på 42 prosent.

• Siden 2002 har antallet ambulanser i Norge sunket fra 597 til 528. På samme tid har befolkningen økt fra 4,5 til 5,1 millioner.

– Helseministeren har tidligere uttalt at ambulansetjenesten skal styrkes – men er planen at færre biler skal løse flere oppdrag? spør Yttre.

Vil lovfeste

Anbefalt utrykningstid for ambulanser i Norge er på henholdsvis 12 minutter og 25 minutter i tett- og spedbygd strøk i akutte tilfeller. Målet er at 90 prosent av alle utrykninger skal skje innen denne tiden.

Slik er det ikke i dag. Og stadige kutt gjør det verre, sier Yttre.

– Det holder ikke med anbefalt responstid, den bør lovfestes, mener han.

Anne Grethe Erlandsen i Helse- og omsorgsdepartementet forklarer hvorfor responstiden ikke er lovfestet:

– Akuttutvalget har anbefalt å ikke forskriftsfeste krav til responstider for ambulansetjenesten. Bakgrunnen er at krav til responstider vil være vanskelig å overholde i store deler av Distrikts-Norge, sier hun.

Pasient måtte vente på naboambulanse – døde

De siste årene har det vært flere saker om ambulansekutt i media. Blant annet har disse helseforetakene lagt ned biler:

• Helse Bergen (blant annet Granvin kommune)
• Sykehuset i Vestfold (Horten kommune)
• Helgelandssykehuset (Hattfjelldal kommune)

To uker etter at ambulansen i Granvin utenfor Bergen ble lagt ned på nattetid i januar 2016, døde en pasient som måtte vente på hjelp fra nabokommunen Voss.

VG har vært i kontakt med pasientens familie, som ikke ønsker å uttale seg om saken, men ordfører i Granvin Ingebjørg Winjum sier:

– Jeg ønsker ikke kommentere hendelsen spesifikt, men kan si noe om saken generelt. Totalt sett har det blitt færre ambulanser i vårt område. Det kan føre til at ambulansen er langt unna når vi trenger den, sier Winjum.

I dag er den nærmeste ambulansestasjonen til Granvin Voss kommune, 25 minutter unna. Det siste året har det også forsvunnet en ambulanse fra Norheimsund. Problemet oppstår når ambulansen fra Voss er ute på oppdrag, for eksempel i Bergen – to timer unna.

Skjer det et akutt tilfelle i Granvin på denne tiden, må brannvesenet rykke ut.

– Selv om de har noe utstyr, er de ikke trent for slike oppdrag. Dette er frivillige brannfolk, ikke helsearbeidere, sier Winjum.

– Kan ikke forsvare at det blir færre biler på veiene

De nyeste tallene fra Helsedirektoratet for januar-april 2016 viser at 72 prosent av alle oppdrag i by- og tettsted oppfylte responstiden på 12 minutter.

I spedbygde strøk ble 81 prosent av alle oppdrag gjennomført innenfor tiden.

– Vi kan ikke forsvare at det blir færre biler på veiene. Ambulansene er allerede nede på et minimumsnivå, sier rådgiver i Fagforbundet, Hermann Albert.

– Men det er viktig å se på helheten og strukturen i systemet, ikke bare responstiden. Vi hadde håpet på en gjennomgang av pre-hospitalet tjenester etter at NOU-rapporten «Først og fremst» ble lagt frem i desember 2015. Det skjedde ikke.

Helseforetakene må prioritere

Avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, Steinar Olsen, sier det er viktig å huske at responstiden er beregnet som et gjennomsnittstall for hele tjenesten, og ikke for den enkelte stasjon. Han påpeker at det er de regionale helseforetakene som er ansvarlig for organiseringen og finansieringen av prehospitale tjenester, som ambulansen hører under.

– Etter lanseringen av tidsindikatoren som en nasjonal kvalitetsindikator i 2016 kan vi nå se hvordan de forskjellige ambulanseområdene og kommunene ligger an. Det blir interessant å følge utviklingen fremover.

Olsen forteller at det er tydelige forskjeller og variasjoner rundt omkring i landet.

– Det er viktig å huske på at tallene ikke sier noe om overlevelse og hvor mange som får hjelp. Det er vanskelig å si hvor stor betydning responstid egentlig har, så derfor vil vi lansere flere forskjellige typer kvalitetsindikatorer fremover.

Les hele saken HER

KILDE: VG.NO: http://www.vg.no/nyheter/innenriks/sykehus-norge/stadig-faerre-ambulanser-paa-norske-veier-setter-pasientenes-liv-i-fare/a/23831002/

BILDE: Jose Carlos Pessoa Figueiredo

Liquid error (layout/theme line 154): Could not find asset snippets/turtle_vat_snippet.liquid