AKUTTHJELPERE I PILOTPROSJEKT

Nylig startet et eget pilotprosjekt der frivillige organisasjoner kan varsles direkte fra 113 (AMK) for å redde liv og begrense skade ved tidskritiske akuttmedisinske tilstander. Disse kalles akutthjelpere.

Norge har en av verdens beste akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus. Likevel dør det hvert år et betydelig antall mennesker som følge av akutt sykdom eller skade.

Hva er en akutthjelper?

Akutthjelper er en person med opplæring i førstehjelp som kan bidra ved akuttmedisinske tidskritiske tilstander – som for eksempel hjertestans, pusteproblemer, alvorlig skade/traume og bevisstløshet. Akutthjelperen har utstyr og kompetanse til å iverksette livreddende førstehjelpstiltak i påvente av ambulanse, luftambulanse eller lege.

Slik fungerer ordningen

De frivillige organisasjonene kan melde sine frivillige som akutthjelpere mens de er på vakt. Det er disse meldte akutthjelperne som varsles via AMK ved tidskritiske akuttmedisinske tilstander. Akutthjelperne har gjennomgått egen opplæring og har nødvendig førstehjelpsutstyr.

Det er kun akutthjelpere på vakt som kan varsles – og dette skjer gjerne ved større arrangementer og hendelser der det er satt opp ekstra beredskap.

Bistand fra akutthjelper kommer i tillegg til, eller i påvente av, at personell fra de øvrige akuttmedisinske tjenestene kan yte akuttmedisinsk hjelp.

Markering

Oppstarten ble markert 15. januar på Stavanger universitetssjukehus (SUS). Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen stod for åpningen – sammen med Helsedirektoratet, Norsk Folkehjelp, AMK og ambulansetjenesten ved SUS.

Pilotprosjektet er en del av den nasjonale dugnaden Sammen redder vi liv. Det er Norsk Folkehjelp som leder delprosjektet Akutthjelpere.

Sammen redder vi liv-dugnaden skal bidra til at flere vet hva de skal gjøre når det skjer et uhell eller en ulykke. For enkeltmennesket kan dette bety liv eller død – for samfunnet betyr det økt trygghet og bedre beredskap. Akutthjelperne kan gi livreddende førstehjelp mens ambulansen er på vei. Det betyr at vi kan redde flere liv ved akutt sykdom og skade, sier eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen.

Sammen redder vi liv

Flere skal overleve hjertestans, hjerneslag, hjerteinfarkt og alvorlige ulykker. Det er utgangspunktet for dugnaden Sammen redder vi liv.

Utfallet ved de mest akutte tilstander avhenger i stor grad av kombinasjonen av tidlig iverksatte førstehjelpstiltak og tidlig diagnostikk og behandling i helsetjenesten.

Tiltaket om bistand fra personer utenfor helse- og omsorgstjenesten er omtalt i akuttmedisinforskriften – og sier at de regionale helseforetakene kan, som del av sin akuttmedisinske beredskap, inngå avtale om bistand fra akutthjelpere. Det er dette som nå skal testes ut i et eget pilotprosjekt.

 

KILDE: HELSE STAVANGER:  https://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/samarbeid-med-akutthjelpere-i-frivillige-organisasjoner?fbclid=IwAR039V8UyYIsWB_nrY34cy1LGqHUghckH3G7ZetfNi93W-DcUOW-soBRDYA

Liquid error (layout/theme line 154): Could not find asset snippets/turtle_vat_snippet.liquid