90% VET IKKE HVA DE SKAL GJØRE! VET DU?

Rapporten «Sammen kan vi redde liv» fastslår at 90% av de spurte ikke vet hva de skal gjøre om noen faller om på gaten. Man ser også at 57% ikke har vært på førstehjelpskurs ila de siste 2 årene. 1Aid Norge er opptatt av å gjøre livreddende førstehjelp enkelt! Har du vært på kurs i det siste?

IMG_0356

Artikkelen fra Stavanger Aftenblad:

Straffeloven påbyr oss alle å «hjelpe en person som er i åpenbar fare for å miste livet eller bli påført betydelig skade på kropp eller helse». Førstehjelp må inn i skolen.

«Hver og en av oss kan utgjøre forskjellen på liv og død i kritiske situasjoner» blir det fastslått i rapporten «Sammen kan vi redde liv», som er utarbeidet av Røde Kors. Rapporten omhandler personlig beredskap.

Det er faktisk ikke til å misforstå. Vi er alle i stand til å utgjøre en forskjell. Men er vi forberedt? Er du forberedt om du er den første som ankommer en alvorlig ulykke eller en krise? Om det skulle være fare for liv, hvordan ville du reagert? Ville du ringt etter hjelp og ventet?

Kanskje du ville håpet på at ventetiden ikke skulle være lang, og at hjelpen var nær. Det er ikke tilfelle i mange situasjoner. Ofte tar det minst 10 minutter før helsepersonell ankommer til et ulykkessted. Dette kan i mange tilfeller være svært kostbare minutter. I mange tilfeller tar det langt over 10 minutter. I den nevnte Røde Kors-rapporten kommer det frem at nordmenn ikke har nok kunnskap om personlig beredskap, noe som kan få store konsekvenser.

Liv eller død

Beredskap handler om å være forberedt. Det kan defineres som «tiltak for å forebygge, begrense eller håndtere uønskede ekstraordinære hendelser». I dette tilfellet handler det om å begrense eller håndtere og faktisk være i stand til å redde et menneskeliv. Tilegne seg kunnskap om hvordan en kan hjelpe under en alvorlig ulykke, kan være med på å utgjøre en forskjell. Hvorfor er det ikke tydeligere fokus på livreddende førstehjelp?

Så hva er egentlig personlig beredskap? Det handler også om å være forberedt. Ifølge Røde Kors-rapporten handler personlig beredskap om å være mentalt, fysisk og ikke minst praktisk forberedt på at en hendelse hvor det kan være fare for liv og helse oppstår. Alle håndbøker om krise og krisehåndtering viser at sjansen er mye større for å kunne redde liv om en er forberedt. Hvis vi har satt oss inn i grunnleggende og livreddende førstehjelp, sier det seg selv at sjansene er mye større for at vi vil kunne utgjøre en forskjell i situasjoner hvor akutt førstehjelp er nødvendig.

De fleste av oss mangler kunnskap

Den brutale sannheten er at de fleste av oss ikke er forberedt. En undersøkelse som TNS Gallup har gjennomført på vegne av Røde Kors viser at 57 prosent ikke har deltatt på førstehjelpskurs de siste to årene. Det var 1000 deltakere med i undersøkelsen. 57 prosent er et høyt tall. Det å være forberedt på en uønsket hendelse kan være så viktig. En uønsket hendelse er en hendelse som kan skade verdier som er svært viktige for oss, som for eksempel mennesker. Det er litt skummelt å tenke på at over 90 prosent av de spurte sier de vet hva de skal gjøre hvis noen faller om på gaten og må utføre førstehjelp, men bare 57 prosent har deltatt på førstehjelpskurs de siste to årene. Er vi da forberedt?

De fleste tenker at det der skjer ikke meg, eller at det er derfor vi har nødetater som skal hjelpe oss. Mange vil kanskje aldri oppleve alvorlige hendelser som trafikkulykker, drukningsulykker, snøskred, hjerteinfarkt etc., hendelser som krever akutt livreddende innsats. Det er likevel ingen unnskyldning, for en kan aldri vite hva som skjer i fremtiden, og en må være bevisst på de risikoene og farene som finnes.

Jeg leste nettopp en sak om far og sønn som får utdelt diplom for livreddende innsats på ferie i Tyrkia, da en tre år gammel gutt ble oppdaget på bunnen av bassenget. Det kan skje overalt, og du trenger å være forberedt. Det er dumt ikke å være realistisk og klar for de situasjonene som kan oppstå i umiddelbar nærhet.

Jeg har selv deltatt på flere førstehjelpskurs i jobbsammenheng. Dette er nå flere år siden, og jeg merker at jeg må delta på et nytt. Det å vedlikeholde slik kunnskap er uten tvil nødvendig. Førstehjelp må repeteres kontinuerlig, og Røde Kors slår fast at mange liv kunne vært reddet dersom en hadde utført livreddende førstehjelp og startet varsling umiddelbart. Det holder ikke bare å delta på et førstehjelpskurs og aldri igjen.

Lovpåbud om å hjelpe

Hvorfor hjelpe? Befolkningen har en generell hjelpeplikt, både for å assistere venner, familie og bekjente, men også fremmede som trenger hjelp. Det står i straffeloven at vi i situasjoner hvor vi selv ikke er utsatt for livsfare skal bistå og hjelpe de som er i fare eller er utsatt for en hendelse som kan medføre alvorlig skade eller død (unnlatelse kan straffes med bot eller fengsel i inntil seks måneder; red.anm.). Så hvorfor er det ikke større oppmerksomhet på dette i hverdagen? Hvorfor er det ikke for eksempel obligatoriske førstehjelpskurs i skolen? I mange tilfeller skal det ikke mye til for å utgjøre en forskjell i ulykkessituasjoner.

Å tilegne seg slik nødvendig kunnskap er uten tvil svært viktig. Du kan være med på å utgjøre en forskjell. Ved å innføre førstehjelpskurs i skolen vil unge bli mer bevisst på personlig beredskap og kunnskapen vil øke. Ikke bare bør det innføres i skolen, men en må oppfordre resten av befolkningen til å tilegne seg slik kunnskap. En bør minne befolkningen på hvor viktig slik beredskap kan være.

Vi må bli bedre. Livreddende førstehjelp er så viktig at det ikke kan sies nok. Befolkningen må bli bedre på personlig beredskap, for sammen kan vi redde liv. Så ta et førstehjelpskurs og vær forberedt.

Les hele saken:

KILDE: http://WWW.AFTENBLADET.NO: http://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/90-prosent-vet-ikke-hva-de-skal-gjore-nar-noen-faller-om-pa-gaten-Er-du-beredt-532225b.html

BILDE: 1AID NORGE

Liquid error (layout/theme line 154): Could not find asset snippets/turtle_vat_snippet.liquid