3 DESEMBER

EGEN OG ANDRE SIN SIKKERHET

Har du hørt uttrykket «en skadet hjelper- hjelper ikke».

Det høres kanskje rart ut? Men det er både alvor og sannhet i uttrykket. Blir førstehjelperen selv skadet har man kanskje ingen til å varsle om ulykken eller ta hånd om de skadde. Tenk derfor alltid på din egen og andres sikkerhet når du som førstehjelper skal bidra i en hendelse.

Trafikkulykke:

La oss si at akkurat du kommer først til en trafikkulykke.
1. Tenk sikkerhet, sett på nødblink. Om nødvendig flytt bilen.
2. Ta på refleksvest så du blir synlig for andre trafikanter, skaff
deg et raskt overblikk over hendelsen og varsle tidlig ved å ringe
nødnummeret 1-1-3.
3. Få også andre til å ta på refleksvest dersom flere er på stedet om
du ser at dette er glemt. Send en person i hver retning (be
personene ta med seg varseltrekanten som skal ligge i alle
biler). Denne skal de sette opp synlig i veibanen og stanse
trafikken med tydelige bevegelser- OBS- stå ikke direkte i
veibanen når du stopper trafikken, husk: ikke alle sjåfører har
full oppmerksomhet på omgivelsene når de kjører bil.
Man har nå forhåpentligvis stoppet trafikken i begge retninger.

Til førstehjelperen:
Husk å se om airbager er utløst i ulykkesbilene dersom du skal hjelpe
en person som sitter i bilen. Airbager har en hastighet på ca. 300km/t
og kan løse ut også etter en ulykke om den ikke allerede er
utløst.
Ha derfor en regel om å ikke gå imellom den skadde og dashbord/ratt
dersom airbag ikke er utløst.
Airbager som allerede er utløst sender også ut et hvitt pulver. Dette
er talkum og er ikke skadelig. Er airbag nylig utløst kan man kjenne en lukt av krutt. Dette er utløseren til airbagen og er ikke farlig.


Strømulykke:


Skulle ulykken være ute og man må utføre førstehjelp til person
utsatt for strømulykke bør man om mulig gjøre en av følgende:
1. Fjerne strømkilden ifra personen som er utsatt. Dette gjøres
best ved å "skru av" sikring eller trekke ut stikkontakt.
2. Det siste alternativet er å fjerne personen ifra strømkilden.
Dette kan gjøres ved å bruke en kilde som ikke er strømførende.
F. eks kosteskaft av tre. Forsøk å slå/ dytte personen vekk ifra
strømkilden.


Til førstehjelperen:
Husk at alle som har vært utsatt for
 Høyspent
 Lynnedslag
 Lavspent strømgjennomgang gjennom kroppen
 Bevisstløs eller omtåket
 Brannskader
 Lammelser
 Annet ubehag
Skal til medisinsk hjelp.


Ulykke på islagt vann:


Blir du førstehjelper når noen går igjennom is på vann.
1. Varsle ved å ringe 1-1-3.
2. Tilstreb å få kontakt med den som har falt igjennom isen. Tilrop
vil i de fleste tilfeller fungere.
3. Kast ut kasteline eller forsøk å finne noe langt som kan brukes
for å hjelpe personen opp.
4. Hvis du velger å ake deg ut på isen, legg deg flatt og ål deg
forsiktig ut for å få tak i personen.


Til førstehjelperen:
Må du åle deg ut på isen for å redde noen er det et godt tips å få
noen til å holde i et tau eller line som du har bundet fast rundt deg
selv og sjekke is tykkelsen underveis.

Branntilløp:


1. Redde: Få ut personer som er i fare.
2. Varsle: Ring brannvesenet på tlf 1-1-0.
I bygg med brannmelder, bruk også denne.
3. Slukke: Bruk tilgjengelig slukkeutstyr.
4. Begrense: Hindre røyk og brannen i å spre seg.


Til førstehjelperen:
Ved bruk av brannslukker, la håndtaket ligge i hånden, eller støtt opp håndslukkeren mellom bena å trekk ut
splinten. Hold også tak i enden av slangen etter at splinten er ute. Spyl
imot bunnen på flammen og før strålen rolig ifra den ene siden
til den andre.
Røyk dreper. Husk at brannrøyk er giftig og vil fortrenge
oksygenet i kroppen. Dette fører til kvelning. En inndragning av
kraftig brannrøyk kan være nok til å gi alvorlig skade eller død.

Liquid error (layout/theme line 154): Could not find asset snippets/turtle_vat_snippet.liquid