NY TIMESATS FOR ØVELSER

Det er fastsatt ny timesats for godtgjøring av industrivernøvelser utenom arbeidstid.

Bilde av øvelse med 1Aid Norge, sammen med Medic Makeup Norway. Foto: Bjørn-Tore Løvtangen

Det finnes ingen retningslinjer eller etablert praksis for honorar til dem som er med i industrivernet, men LO og NHO har inngått en avtale som sikrer industrivernpersonellet godtgjøring for deltakelse i øvelser.

Blir man ikke enige om andre vilkår innen bedriften, er denne avtalen forpliktende for NHOs medlemsbedrifter med tariffavtale:

  • For alle øvelser i arbeidstiden utlønnes personellet med sin vanlige timefortjeneste. For de akkordlønnede legges gjennomsnittsfortjenesten for de siste 4 uker til grunn.
  • For alle øvelser utenfor arbeidstid utlønnes personellet etter en sats som fastsettes hvert år av NHO og LO.

Fra 1. april 2017 var satsen kr. 196,95 pr time.

 

Bilde av øvelse med 1Aid Norge, sammen med Medic Makeup Norway. Foto: Bjørn-Tore Løvtangen

 

Bilde av øvelse med 1Aid Norge, sammen med Medic Makeup Norway. Foto: Bjørn-Tore Løvtangen

KILDE: NSO.NO: http://nso.no/ny-timesats-for-ovelser/

BILDE: 1AID NORGE

Liquid error (layout/theme line 154): Could not find asset snippets/turtle_vat_snippet.liquid