Hjelp til førstehjelpere

Har du vært i en førstehjelpssituasjon?

Å havne i en førstehjelpssituasjon kan være en tøff opplevelse. Når ambulansen har kjørt står du gjerne igjen med mange tanker og spørsmål. Vi tilbyr samtale med erfarent helsepersonell. Tilbudet gjelder førstehjelpere fra hele landet.

HJELPETELEFON FOR FØRSTEHJELPERE: 02415

Hva går tilbudet ut på?

Tilbudet består av oppfølgingssamtale med erfarent helsepersonell. Her gjennomgår vi hendelsen sammen med deg og du kan få svar på eventuelle spørsmål. Vi har taushetsplikt og tilbudet er gratis. Vi har foreløpig kun fysiske lokaler i Stavanger og Gjøvik. Dersom du bor i andre deler av landet eller av andre grunner ikke ønsker å komme inn til en fysisk samtale, kan vi tilby oppfølgingssamtale via Teams (eventuelt telefon). Tilbudet gjelder deg som har vært til stede eller utført førstehjelp ved en 
alvorlig hendelse, dette kan for eksempel være en hjertestanshendelse eller en trafikkulykke.

 

Hvordan gikk det med pasienten?

For deg som ikke er pårørende til pasienten er det ikke sikkert at du vet hvordan det gikk med personen du prøvde å hjelpe. På grunn av taushetsplikten kan vi i utgangspunktet ikke gi ut informasjon om konkret hendelse eller konkret pasient. Dersom pasienten eller pasientens pårørende samtykker til det kan vi likevel fortelle om pasienten har overlevd eller ikke. Vi kan også svare på eventuelle medisinske og tekniske spørsmål på et generelt grunnlag.

 
Dersom du har vært til stede ved en hjertestanshendelse, og du vet at pasienten døde, er det viktig å vite at bare 1 av 6 hjertestanspasienter overlever. Det er ikke slik at dårlig hjerte- og lungeredning fører til at pasienten dør. God hjerte- og lungeredning betyr heller ikke at pasienten overlever. Det er mange faktorer som spiller inn på utfallet til pasienten. Hvor stor sjansen er for å overleve er avhengig av bl.a. pasientens alder, om noen var til stede i det øyeblikket pasienten fikk hjertestans, hvor lang tid det tok før ambulansen kom, om pasienten har andre underliggende sykdommer mm. Det er også svært vanskelig å påføre noen alvorlige skade ved hjerte- og lunge-redning. Det viktigste er at man prøver å gjøre det man kan.

Tøft å være førstehjelper

Det å ha ringt 113 er også en viktig del av å gjøre førstehjelp. For deg som ikke klarte å hjelpe skal du vite at det ikke er uvanlig at man kan bli handlingslammet i en akutt situasjon. Selv erfarent helsepersonell kan oppleve dette hvis de havner uforberedt i en 
førstehjelpssituasjon. Særlig tøft er det å være førstehjelper overfor familie, venner eller bekjente. Enten du var i en førstehjelpssituasjon der du ikke klarte å hjelpe eller det var andre tilstede som tok ansvaret, kan det være tøft å være vitne til at noen er alvorlig syk eller skadet.  

 
Det er ikke uvanlig å ha mange tanker og gruble etter å ha vært i en førstehjelpssituasjon. Mange har fått sterke inntrykk som kan være plagsomme i ettertid. Man kan bekymre seg for hvordan det gikk med pasienten og noen kjenner gjerne på skyldfølelse over å ikke ha reagert raskt nok eller føler de ikke gav god nokførstehjelp. Noen kan også oppleve søvnvansker, gjenopplevelse av hendelsen, 
angst, konsentrasjonsvansker, vekttap og problemer med å fungere i hverdagen. Andre personer opplever at følelsene er fraværende, ​og at de ikke «tar det inn over seg».​

 

Ønsker du noen å snakke med? 

Du trenger ikke ha noen av de overnevnte plagene for å få en samtale med oss. Vi tror at mange førstehjelpere vil dra nytte av å gjennomgå en slik hendelsen sammen med fagpersonell. Det er likevel ikke slik at alle har behov for oppfølging etter en
førstehjelpshendelse. Men dersom du ønsker noen å snakke med kan du ta kontakt med oss. For noen kan også tanker og følelser komme etter hvert. Da kan det være greit å vite at det aldri er for sent å ta kontakt.

Tilbudet er gratis og vi har taushetsplikt.

Kontakt

Ring oss på telefon: 02415​.

Ved spørsmål om tilbudet ta kontakt med Anne Friis Thommassen.
E-post: anne.friis.thommassen@sus.no

 

KILDE: helse-stavanger.no

Liquid error (layout/theme line 154): Could not find asset snippets/turtle_vat_snippet.liquid