BRUK AV HELAUTOMATISK vs. HALVAUTOMATISK HJERTESTARTER

1Aid Norge er en av de som sendte forespørsel til NRR (Norsk Resuscitasjonsråd) om bruk av helautomatisk hjertestarter vs. halvautomatisk. Her er endelig svaret! Som vi håpet er svaret i samråd med det vi også tenker om denne saken, og NRR beskriver også bekymring for sikkerhetsrisiko ved bruk av helautomatisk hjertestarter og fare for utilsiktet strømstøt. 1Aid Norge er også glade for at NRR i sin faglige anbefaling understreker betydningen av opplæring i bruk av hjertestarter til sikkerhet for pasient og livredder! Vi leverer kun halvautomatiske hjertestartere fra anerkjente og amerikanske Defibtech!

Praktisk trening i bruk av hjertestarter. Foto: Bjørn-Tore Løvtangen

Om NRR:

Norsk Resuscitasjonsråd (NRR) er et fagråd som utgår fra Den Norske Legeforening sine fagmedisinske foreninger Norsk Anestesiologisk Forening, Norsk Cardiologisk Selskap og Norsk Barnelegeforening. NRR forvalter norske retningslinjer i hjerte-lungeredning (HLR) på vegne av European Resuscitation Council (ERC).

Bruk av halvautomatisk hjertestarter, der førstehjelperen avleverer strømstøt ved å trykke på knappen. Foto: Bjørn-Tore Løvtangen

Beskrivelse på forskjellen helautomatisk vs halvautomatisk i saken under.

Utdrag fra NRR faglige anbefaling:

NRR har det siste året mottatt en rekke spørsmål rundt bruk av helautomatiske hjertestartere under gjenoppliving med hjerte-lungeredning (HLR). De fleste hjertestartere på det norske markedet er halvautomatiske, men NRR har registrert en økende markedsføring av helautomatiske hjertestartere.

NRR vurderer det slik at det ikke er noen kliniske eller vitenskapelige holdepunkter for å anbefale helautomatiske hjertestartere fremfor halvautomatiske hjertestartere.

NRR er bekymret for sikkerhetsrisikoen ved bruk av helautomatiske hjertestartere, da det kan foreligge økt fare for at utilsiktede strømstøt kan bli gitt til livreddere som er i fysisk kontakt med pasienten når strømstøt avgis.

Hvorfor bruke en hjertestarter under en gjenoppliving?

En hjertestarter skal kobles til alle personer med mistenkt hjertestans som mottar gjenoppliving med HLR. Nærmeste hjertestarter kan finnes på nettsiden http://www.113.no.

Hjertestans skal mistenkes hos en person som er bevisstløs og ikke lar seg vekke. Man vurderer om personen puster normalt etter å ha åpnet luftveiene. En person med hjertestans puster ikke normalt. Det er viktig å ringe 113 med en gang – da får du hjelp med undersøkelsen og veiledning i å starte gjenopplivning, samtidig som de på 113 skaffer hjelp.

Alle hjertestartere vil analysere hjerterytmen automatisk for å avklare om det er en sjokkbar hjerterytme (ventrikkelflimmer eller ventrikkel-tachykardi). En slik hjerterytmeanalyse vil bli gjort når hjertestarteren kobles til og deretter hvert 3.minutt mens gjenopplivingen pågår.

Når hjerterytmeanalyse pågår, vil hjertestarteren be livredderne gjøre et opphold i brystkompresjonene. Om hjertestarteren finner at det er en sjokkbar hjerterytme, vil alle hjertestartere (som er plassert utenfor sykehus) selv lade opp til sjokk.

Hva er forskjellen på en helautomatisk og en halvautomatisk hjertestarter?

Ved bruk av halvautomatiske hjertestartere må livredderen selv trykke på sjokk- knappen for å avlevere sjokk etter at hjertestarteren har ladet opp. Helautomatiske hjertestartere vil gi strømstøt automatisk etter at hjertestarteren har ladet opp.

Dette vil si at strømstøtet vil gis av maskinen uten at brukeren trenger å gjøre noe, men hjertestarteren vil varsle om at støt gis for å unngå at noen berører personen som mottar sjokk. I engelsk litteratur benevnes vanligvis både hel- og halv-automatiske hjertestartere som «Automated External Defibrillators» (AED).

Sikkerhetsutfordringer ved bruk av hjertestartere

Utilsiktet strømstøt til livreddere

Ved all bruk av hjertestartere er det en sikkerhetsutfordring at det sendes strøm gjennom pasientens bryst via de to elektrodene (padsene) som er koblet til brystet. Det er derfor svært viktig at ingen berører pasienten når strømstøtet gis, da dette kan medføre at strøm også går igjennom livredderen. En livredder som har fått utilsiktet strømstøt ved bruk av hjertestarter kan få både brannskader og akutte hjerterytmeforstyrrelser.[3]Vedkommende må vurderes av lege snarest og vurderes innlagt på sykehus for observasjon av hjerterytmen.

Selv om en helautomatisk hjertestarter vil fortelle omgivelsene at støt blir gitt, er det i slike stressede situasjoner fare for at den type beskjeder ikke blir oppfattet. Det er derfor teoretisk sett økt fare for at livreddere som bruker helautomatisk hjertestarter vil kunne få strømstøt ved å være i fysisk kontakt med pasienten når støtet blir gitt. En halvautomatisk hjertestarter gir først støt når livredderen (fortrinnsvis) har sett at ingen er nær pasienten og deretter trykker på støt-knappen. Denne sikkerhetsbarrieren mangler på helautomatiske hjertestartere og dette må det tas hensyn til i bruk og opplæring.

Utilsiktet strømstøt til pasienten

Dersom en pasient som ikke har hjertestans mottar strømstøt av en hjertestarter, vil dette kunne gi alvorlige hjerterytmeforstyrrelser og i verste fall hjertestans.[4] En hjertestarter vil ikke anbefale sjokk uten at det registreres en hjerterytme hvor det er grunn til å gi slike sjokk.

Imidlertid er det en teoretisk fare for at brystkompresjoner som (ved en feil) gis mens hjertestarteren gjennomfører hjerterytmeanalysen, kan gi elektriske forstyrrelser som hjertestarteren kan mistolke som en sjokkbar rytme. Dette vil kunne medføre at strømstøt anbefales til tross for at personen har en ikke-sjokkbar hjerterytme. Denne utfordringen er tilstede enten man bruker en helautomatisk eller halvautomatisk hjertestarter, og understreker betydningen av opplæring i bruk og veiledning fra 113 under reelle hjertestanshendelser.

Faglig anbefaling

NRR vurderer det slik at det ikke er noen kliniske eller vitenskapelige holdepunkter for å anbefale helautomatiske hjertestartere fremfor halvautomatiske hjertestartere.

NRR er bekymret for sikkerhetsrisikoen ved bruk av helautomatiske hjertestartere, da det kan foreligge økt fare for at utilsiktede strømstøt kan bli gitt til livreddere som er i fysisk kontakt med pasienten når strømstøt avgis. NRR ser samtidig ingen grunn til at de som allerede har anskaffet en helautomatisk hjertestarter trenger å bytte denne ut. Risiko for livredderne må reduseres gjennom tilpasset opplæring og trening for potensielle brukere. Det er eieren av medisinsk utstyr som må sørge for forsvarlig opplæring i bruk av utstyret ihht Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr. Vi avventer ytterligere studier som i større grad kan avklare risiko mot nytte ved bruk av slik teknologi i en reell klinisk setting.

KILDE: WWW.NRR.ORG

FAGLIG ANBEFALING NRR: https://nrr.org/images/nedlasting/pdf/NRR-Uttalelse-om_helautomatiske_versus_halvautomatiske_hjertestartere_Offentlig.pdf

 

 

 

Liquid error (layout/theme line 154): Could not find asset snippets/turtle_vat_snippet.liquid